B+

B+ Tình yêu của tôi là trong tiếng hát
Tình yêu của tôi là trong mắt người...

craving-nomz:

Oven Fries Recipe

Reblogged from craving-nomz

craving-nomz:

Oven Fries Recipe

craving-nomz:

Slow Cooker Moroccan Chicken Gyro Bowls

Reblogged from craving-nomz

craving-nomz:

Slow Cooker Moroccan Chicken Gyro Bowls

"Em không cần ngược đường ngược nắng để yêu tôi
Cũng chẳng phải ngược phố tan tầm ngược chiều gió thổi
Sẽ không cần những phút giây tìm về nông nổi
Khi tình yêu ta đã vỡ mất rồi"

Reblogged from nguoithuong

(via on-r-days)

Reblogged from marvelmovies

Trai ddepj.

(Source: ohmythundergod)

Reblogged from toilahoang

(Source: gleeandgleek)

lolshtus:

How To Tell How Old An Egg Is

Reblogged from thuyphuong0802

lolshtus:

How To Tell How Old An Egg Is

Reblogged from leilockheart

Reblogged from otakus007

lanvinla:

okay. one of them died. And this is not a joke. not fun at all. 

o.O

(Source: baelor)

kissingstyle:

Touch a woman in these spots and she will have an orgasm every time

Reblogged from kissingstyle

kissingstyle:

Touch a woman in these spots and she will have an orgasm every time

cuong205a:

Tốc độ kiếm tiền luôn quá chậm để xài :))

Reblogged from cuong205a

cuong205a:

Tốc độ kiếm tiền luôn quá chậm để xài :))

Reblogged from chuanghiratengihayhohet

cu-holic:

Reblogged from cu-holic

cu-holic:

Reblogged from thefoodbl0g

Enjoy yummy food? this blog is for you!

(Source: fatfatties)

reblog-gif:

other funny gifs - http://gifini.com/

Reblogged from sa-anh-almost-lover

reblog-gif:

other funny gifs - http://gifini.com/

Reblogged from vietnamgirlscollection