B+

B+ Tình yêu của tôi là trong tiếng hát
Tình yêu của tôi là trong mắt người...

Nguồn: đang tìm…

Nguồn: đang tìm…

Reblogged from foodhumor

Enjoy yummy food? this blog is for you!

(Source: food-gifs)

congaicuabien243:

giaydo:

Khi phụ nữ bị cụt hứng, cả thế giới là đồ tồi.
—Đức Long

Yupppppppp

Reblogged from nguoithuong

congaicuabien243:

giaydo:

Khi phụ nữ bị cụt hứng, cả thế giới là đồ tồi.

—Đức Long

Yupppppppp

Reblogged from kissingstyle

Reblogged from foodhumor

Enjoy yummy food? this blog is for you!

(Source: vintae)

Reblogged from m-i-tom

dattientn:

an eye-opening social criticism.

(Source: startswithabang)

Reblogged from leilockheart

craving-nomz:

Pork Pad Thai Recipe

Reblogged from craving-nomz

craving-nomz:

Pork Pad Thai Recipe

cafekoduong:

flying-dancing:

thatfunnyblog:

she died like 17 times

How cute. Sometimes I wish the father-daugther-relationship between us better than this. Maybe in another life…:)

Đáng yêu bm

Reblogged from cafekoduong

cafekoduong:

flying-dancing:

thatfunnyblog:

she died like 17 times

How cute. Sometimes I wish the father-daugther-relationship between us better than this. Maybe in another life…:)

Đáng yêu bm

(Source: loboculiao)

Reblogged from beautifulpicturesofhealthyfood

(Source: tastegarden)

craving-nomz:

Easy Filipino Lumpia Recipe

Reblogged from craving-nomz

craving-nomz:

Easy Filipino Lumpia Recipe

craving-nomz:

Oven Fries Recipe

Reblogged from craving-nomz

craving-nomz:

Oven Fries Recipe

craving-nomz:

Slow Cooker Moroccan Chicken Gyro Bowls

Reblogged from craving-nomz

craving-nomz:

Slow Cooker Moroccan Chicken Gyro Bowls

"Em không cần ngược đường ngược nắng để yêu tôi
Cũng chẳng phải ngược phố tan tầm ngược chiều gió thổi
Sẽ không cần những phút giây tìm về nông nổi
Khi tình yêu ta đã vỡ mất rồi"

Reblogged from nguoithuong

(via on-r-days)

Reblogged from marvelmovies

Trai ddepj.

(Source: ohmythundergod)